Foto: Jan Pauls

Grundstudium Semester 1 - 2

Hauptstudium Semester 3 - 5

Praktisches Studiensemester 6

Bachelor-Arbeit Semester 7